Afdrukken

Al sinds 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit houdt in dat in de kantine en/of op het sportcomplex van SV Odijk geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Wie zelf onder 18 jaar is, mag ook geen alcohol bij zich hebben of drinken in de kantine en/of op het sportcomplex van SV Odijk. Voor alle duidelijkheid: het sportcomplex van SV Odijk is een openbare ruimte, evenals de kantine.

De gemeente Bunnik controleert of SV Odijk zich aan de wetgeving omtrent het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar houdt. SV Odijk kan een boete krijgen als er toch alcohol verkocht wordt aan leden en/of bezoekers onder 18 jaar. Bij herhaalde overtreding kan de gemeente de horecavergunning zelfs intrekken en ook vanuit de KNVB kunnen sancties worden opgelegd. Ook kunnen jongeren onder 18 jaar die op het terrein of in het gebouw van SV Odijk alcohol bij zich hebben (in een open of gesloten fles of blikje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit en dat is strafbaar onder 18 jaar.

Alcoholbeleid SV Odijk onder 18 jaar
Het alcoholbeleid SV Odijk onder 18 jaar houdt het volgende in:

Achtergrond
De reden dat de overheid het strafbaar heeft gesteld dat aan jongeren onder de 18 jaar alcohol wordt verkocht en dat jongeren strafbaar zijn indien zij in het openbaar alcohol nuttigen, is om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling en alcohol kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Tevens wil de overheid overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken.

De bal inkoppen met z’n allen

De bestuursleden Kees Vermeulen en Hans de Ligt willen medio Januari starten met het gesprek over dit onderwerp met JO19 en JO17. Coaches van deze teams zullen verzocht worden hierbij aan te sluiten.

SV Odijk onderzoekt ook naar de mogelijkheid om een avond te organiseren waar we alle ouders, coaches en vrijwilligers voor willen uitnodigen. Samen met deskundigheid van buiten kunnen we dan in gesprek over de gevaren van drugs en alcohol. Hoe je afspraken maakt en vooral over wat de rol is van iedereen aan tafel. We kunnen dan in gesprek met elkaar over o.a. de vraag waar de rol van de voetbalvereniging eindigt en waar de rol van de ouders begint? Hoe dan ook, iedereen heeft een rol!

Tenslotte
SV Odijk moet zich uiteraard aan de wetgeving houden en onderschrijft dan ook het zogenaamde nix18 beleid. Het bestuur van SV Odijk kan in het geval leden zich niet aan het “alcoholbeleid SV Odijk onder 18 jaar” houden, in voorkomend geval een sanctie opleggen, variërend van een berisping, schorsing of royement van het betreffende lid en/of de betrokken leden.

Boetes

Meer informatie
NIX werkt! Als je erover blijft praten. En dat is makkelijker dan je denkt!, kun je terecht op de volgende website: https://nix18.nl/.

Met sportieve groet,
Het bestuur SV Odijk

 

NixBanner336x280.blauw