SV Odijk heeft een eigen accommodatie in beheer. SV Odijk kan met deze accommodatie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het: initiëren, opzetten, exploiteren en accommoderen van een multifunctioneel sport/leef-baarheidscentrum aan de Singel in Odijk. SV Odijk Voetbal is hoofdgebruiker. SV Odijk is verbonden met Odijk in de omgeving. De mogelijkheid wordt geboden de accommodatie aan andere sportverenigingen en maatschappelijke instellingen beschikbaar te stellen.