Bestuur & beleid

Naast het bestuur en haar afgeleide commissies, kent SV Odijk een Algemene Leden Vergadering (ALV). De algemene ledenvergadering wordt ieder jaar georganiseerd. Elk SV Odijk-lid is hier welkom en kan zijn/haar stem doen gelden via het stemrecht dat SV Odijk-leden hebben. Leden van de Vereniging hebben door dit stemrecht invloed op het te voeren beleid van SV Odijk. Tijdens deze ALV komen de prestaties van het bestuur aan de orde, worden nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën gecontroleerd.

Naast de reguliere jaarlijkse ALV kan een ingelaste ALV worden gehouden bij een bestuurswisseling, wijziging van de verenigingsstatuten of op verzoek van de leden van SV Odijk (minimum percentage is hiervoor bepalend). De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten geregeld zijn en is dus het hoogste orgaan van de vereniging.

De notulen zijn door leden op te vragen bij de secretaris van het bestuur van SV Odijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SV Odijk is een voetbalvereniging –primair gericht op veldvoetbal- van, voor en door leden.

Activiteiten van de vereniging zijn gericht op het (door-)ontwikkelen van voetbalprestaties in combinatie met spelplezier; vertaald in de ambitie om met de diverse teams op een bepaald niveau te kunnen spelen. 

 

SV Odijk voetbal beleidsplan 2015 - 2018

SV Odijk biedt haar leden de voetbalsport aan in een door de vereniging op- en vastgesteld technisch beleidsplan. Het voetbaltechnisch beleidsplan beschrijft de ontwikkeling van alle spelers binnen de vereniging. Het plan dient om de verenigingsambitie te realiseren:

SV Odijk kent selectie- en niet-selectieteams.

SV Odijk ontwikkelt de talenten van alle spelers en speelsters en houdt rekening met het spelplezier en –niveau van de individuele speler/speelster. 


Selectie-teams

Per leeftijdscategorie (JO19, JO17, JO15, JO13, JO11) is er 1 selectieteam. Training en begeleiding vindt plaats volgens het vastgestelde voetbaltechnisch beleidsplan. De vereniging stelt gekwalificeerde trainers aan of biedt waar nodig de benodigde curcus(sen) die uitvoering geeft aan het beleidsplan. De vereniging stelt daarnaast ook de benodigde leiders hiervoor aan.  Deze kwalificaties zijn in het voetbaltechnisch beleidsplan nader omschreven. Het doel is dat talenten doorstromen in de eerste elftallen van de SV Odijk.


Niet-selectieteams

SV Odijk heeft oog voor de spelers en speelsters die het te onderscheiden niveau van de selectieteams nog niet halen en anticipeert hierop door het bieden van begeleiding in de vorm van ervaren trainers. Training en begeleiding vindt plaats volgens het voetbaltechnisch beleidsplan.

 

Maatschappelijk draagvlak

Het bedrijven van de voetbalsport staat op nummer één. Naast het voetbal heeft SV Odijk ook een maatschappelijk draagvlak. Dit is nauw verbonden met de normen en waarden die de vereniging hanteert. Deze draagvlak verdient aandacht binnen de vereniging als geheel en van het bestuur in het bijzonder, zodat maatschappelijke en verenigingsdoelen elkaar versterken.
Sportiviteit en respect zijn waarden die SV Odijk uitdraagt. De leden worden betrokken bij de vereniging om ambities en doelstellingen te kunnen realiseren. De vereniging doet een beroep op haar leden om als vrijwilliger bij te dragen in zaken die direct met voetbal te maken hebben, maar ook in zaken die daar omheen geregeld moeten worden.
SV Odijk biedt haar leden een tweede ‘Huiskamer’ met een veilig sportklimaat, waarbinnen ook sociale evenementen worden georganiseerd. Het is ‘gewoon’ binnen SV Odijk dat de leden aangesproken kunnen worden op het leveren van een bijdrage in dit kader.


Accommodatie

SV Odijk Voetbal heeft haar eigen accommodatie in eigen beheer. SV Odijk onderzoekt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het initiëren, opzetten, exploiteren en accommoderen van een multifunctioneel sport/leefbaarheidscentrum aan de Singel in Odijk. SV Odijk Voetbal is zeer nauw verbonden met Odijk, waardoor de mogelijkheid wordt geboden de accommodatie aan andere sportverenigingen en maatschappelijke instellingen beschikbaar te stellen.

 

Functie Naam E-mail adres Telefoon
       
Bestuur      
Voorzitter Vincent de Wit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) 24 98 94 02
Penningmeester Kees Vermeulen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) ‭43 26 28 10‬
Secretaris Per Wagemakers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) 53 75 52 38
Voorzitter Senioren Michel van Roshum Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) 41 88 88 08 
Voorzitter Jeugd Herbert van Petersen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) 22 29 82 92 
Sponsorcommissie Patrick Schipper Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06) 53 79 65 09
       
SV Odijk Postadres      
Postbus 18      
3984 ZG  Odijk      
       
SV Odijk Bezoekadres      
Sportpark Singelpark 5      
3984 NC  Odijk      
Telefoon (030) 656 46 84      

Sportvereniging SV Odijk heeft de intentie zich verder te ontwikkelen. Dit met als doel te komen tot de realisering van een ‘multifunctioneel sportcomplex’ waar sport, welzijn en onderwijs samen komen en een centrale rol in de omliggende dorpen gaat vervullen.

Dit jaar staan de gesprekken met de gemeente Bunnik, Sporthuis Odijk en overige stakeholders rondom de realisatie van kunstgras op het voetbalveld SV Odijk hoog op de agenda van het bestuur. Daarnaast zal gestart worden met de vernieuwing van het sportaanbod voor jong en oud, zowel op het gebied van innovatieve voetbalvormen, als ook het verruimen van de openstelling van het sportcomplex voor nader te bepalen doelgroepen. Daarmee komt een eerste fase om tot planvorming van een ‘multifunctioneel sportcomplex’ in beweging.

 

 

Een nieuw bestuur, een nieuwe website, posters, flyers, brieven en persberichten om activiteiten en beleid onder de aandacht haar leden en inwoners van Odijk te brengen. Het zijn voorbeelden van de vele communicatie-uitingen bij SV Odijk. Het is voor een sportvereniging belangrijk goed te communiceren zowel intern als extern. De e communicatie binnen SV Odijk zal zoveel mogelijk ge-uniformeerd worden. Hoe herken je de stijl van SV Odijk? Aan het logo, op de eerste plaats, maar ook aan het lettertype, vormgeving, kleurgebruik, schrijfstijl en uiteraard het sporttenue.

De uniforme stijl van SV Odijk levert een belangrijke bijdrage aan de herkenning en het imago van de Vereniging. Of het nu gaat om een flyer, een brief of een artikel op de website: je moet direct kunnen zien dat deze afkomstig is van onze Vereniging. Het huisstijlbeleid is in te zien of op te vragen via de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..