Stichting

Sportvereniging SV Odijk heeft de intentie zich verder te ontwikkelen. Dit met als doel te komen tot de realisering van een ‘multifunctioneel sportcomplex’ waar sport, welzijn en onderwijs samen komen en een centrale rol in de omliggende dorpen gaat vervullen.

Dit jaar staan de gesprekken met de gemeente Bunnik, Sporthuis Odijk en overige stakeholders rondom de realisatie van kunstgras op het voetbalveld SV Odijk hoog op de agenda van het bestuur. Daarnaast zal gestart worden met de vernieuwing van het sportaanbod voor jong en oud, zowel op het gebied van innovatieve voetbalvormen, als ook het verruimen van de openstelling van het sportcomplex voor nader te bepalen doelgroepen. Daarmee komt een eerste fase om tot planvorming van een ‘multifunctioneel sportcomplex’ in beweging.