Afdrukken

Algemene informatie
Fijn dat je of je kind interesse heeft om bij SV Odijk te komen voetballen! Voordat je lid kunt worden zijn er een aantal dingen die we moeten weten, bijvoorbeeld of je of je kind eerder of bij een andere vereniging lid bent geweest. Wanneer je het inschrijfformulier invult, wordt uw aanmelding automatisch doorgestuurd naar de ledenadministratie van SV Odijk. Vervolgens wordt er contact met je opgenomen.

Voor het eerst lid worden van een voetbalvereniging?
Welkom bij SV Odijk! Klik hier voor het inschrijfformulier.

Contributiebedragen seizoen 2020/2021

Categorie

2020/2021

Senioren

€ 218,00

Onder 19 en onder 17 teams

€ 151,00

Onder 15, 14 en onder 12 teams

€ 138,00

Onder 11, 10, 9 en onder 8 teams

€ 123,00

Bambino’s

€ 60,00

Recreanten en niet-spelende leden   

€ 45,00

Elders lid geweest?
Ben je of is je kind in de afgelopen vijf jaar elders lid geweest, dan dient voor junioren en senioren te worden nagegaan of een overschrijving mogelijk is. Geef op het online inschrijfformulier duidelijk aan waar en hoelang er elders is gevoetbald. Wij nemen vervolgens contact met je op. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Benieuwd welke regels de KNVB hanteert met betrekking tot overschrijven? Klik hier voor de overschrijvingsbepalingen van de KNVB (deze staan op pag. 67).

Niet elders lid geweest of oud-lid van SV Odijk
Ben je tijdens de laatste 5 seizoenen geen lid geweest bij een andere vereniging, behalve SV Odijk? Klik hier voor het inschrijfformulier.

Bij de start van een nieuw verenigingsjaar is het van groot belang om te kunnen komen tot een ordelijk competitieverloop in het nieuwe seizoen. Hiertoe zijn bindende regels gesteld. De volgende zaken zijn voor de leden van de vereniging belangrijk om te weten:

Looptijd lidmaatschap
Het verenigingsjaar van SV Odijk loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij tijdig is opgezegd of tijdig is overgeschreven naar een andere vereniging. Aan het lidmaatschap is de verplichting tot het betalen van contributie verbonden.

Opzeggen
Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging met ingang van het huidige seizoen dient te geschieden voor 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Opzeggen kan door:

De opzegging wordt dan schriftelijk bevestigd.

Indien opzegging te laat plaatsvindt is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. SV Odijk berekent in dat geval een evenredig deel van de contributie: de contributie tot en met de maand waarin opzegging plaatsvindt.

Een mondelinge opzegging bij of een e-mail sturen aan een functionaris van de club (trainer, leider, coördinator, etc.) is onvoldoende om het lidmaatschap en de daarbij behorende verplichting tot het betalen van contributie te beëindigen. Functionarissen verwijzen (ouders van jeugd-)leden naar de ledenadministratie van SV Odijk.

Overschrijven
Het overschrijven van een lid van SV Odijk naar een andere vereniging kan alleen door middel van het invullen van een KNVB-overschrijvingsformulier. Deze zijn hier te downloaden op de KNVB-site of verkrijgbaar bij SV Odijk. Het formulier moet door de (ouder/verzorger van de) betreffende speler, door SV Odijk en door de nieuwe vereniging worden ingevuld. Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier dient met een eventueel aan SV Odijk afgegeven spelerspas in het bezit van de KNVB te worden gesteld. Voor de A categorie geldt een uiterste datum van 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. 

Deze regels gelden ook voor een speler/speelster die van een andere vereniging naar SV Odijk wil overschrijven.

Uitzondering is de tussentijdse overschrijving (lopende het seizoen) waar het gaat om D-pupillen of lager, niet zijnde categorie A. Deze overschrijving kan te allen tijde geschieden. Wil een speler/speelster lopende het seizoen overstappen naar een andere vereniging dan dient de Verklaring speelgerechtigheid pupillen ingevuld en ondertekend te worden door beide partijen.

Klik hier voor het downloaden van de Pupillenverklaring van de KNVB.

De getekende verklaring dient met de spelerspas te worden opgestuurd naar de KNVB, waarna een nieuwe pas wordt verstrekt.

Contributie

Contributiebedragen seizoen 2020/2021 (contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, besluit hierover wordt op de ALV genomen)

Categorie

2020/2021

Senioren

€ 218,00

Onder 19 en onder 17 teams

€ 151,00

Onder 15, 14 en onder 12 teams

€ 138,00

Onder 11, 10, 9 en onder 8 teams

€ 123,00

Bambino’s

€ 60,00

Recreanten en niet-spelende leden   

€ 45,00

Spelende leden die reeds contributie hebben betaald, maar die langdurig (minimaal vier maanden aaneengesloten) geblesseerd zijn en derhalve niet trainen en spelen, vindt overleg plaats over een passende regeling. In beginsel zal zal reductie van maximaal 50% plaatsvinden op het contributiebedrag voor het volgende seizoen. Dit wordt per geval bekeken. Een besluit wordt op voorstel van de Ledenadministratie genomen door de penningmeester.

Personen die na 1 oktober van een seizoen lid worden betalen een evenredig deel van de contributie. Zij betalen voor het aantal maanden dat zij lid zijn, verhoogd met 1 maand. Voorbeeld: als iemand lid wordt per 1 maart, resteren 4 maanden in dat jaar. De contributie voor de resterende periode van dat jaar wordt dan vastgesteld op 5/12 van het geldende tarief.

De contributies worden verzorgd door ClubCollect. De (ouders van) leden ontvangen per mail een betaalverzoek, waarbij de keuze gemaakt dient te worden of er middels iDeal (volledige bedrag) of incasso (in termijnen) betaald wordt. De betaling via iDeal of keuze voor incasso in termijnen dient binnen 1 maand na ontvangst van de factuur gemaakt te worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij het achterwege blijven van betaling van de contributie leden NIET in te delen voor het spelen van competitiewedstrijden.

Ook bij het niet ontvangen van een betalingsverzoek blijft een lid verplicht de contributie van dat jaar te voldoen. Vanaf 1 augustus kan een mail worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om te controleren of gegevens in het ledenbestand juist staan geregistreerd en om afspraken te maken om de betaling juist te laten verlopen.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van SV Odijk staat niet op de website. Dit is bewust om het risico op fraude te minimaliseren, en tevens omdat door ClubCollect het direct betalen aan de vereniging niet meer mogelijk is. Indien je toch van mening bent niet middels de bovengenoemde manieren te kunnen betalen, kun je contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..