In principe zijn de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk voor optreden in geval van incidenten. Bij acute zaken rond een wedstrijd dient contact opgenomen te worden met een bestuurslid.

Contact opnemen met het bestuur over een incident

Een melding kan gedaan worden bij elk bestuurslid van SV Odijk of de vertrouwenspersoon van SV Odijk. Dit kan ook anoniem gemeld worden. http://www.svodijk.nl/club/bestuur-beleid/bestuur.