svodijk bwClubVan100

De Club van 100 is een groep van enthousiaste leden en/of fans, die SV Odijk een warm hart toedraagt. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die ieder een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 leveren.

De bijdragen komen uitsluitend ten goede aan de jeugd. De namen van de leden van de Club van 100 worden (tenzij anders aangegeven) vermeld op het Club van 100bord in het clubgebouw en op de website van de vereniging. De Club van 100 heeft zich ten doel gesteld om de jeugd van S.V. Odijk zowel financieel, facilitair of anderszins te ondersteunen.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën.

Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en de opzegging moet voor 1 december bij het bestuur van de Club van 100 binnen zijn. Opzeggen kan alleen met ingang van 1 januari. De toegezegde bijdrage voor het lopende jaar wordt normaal ingehouden.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDFORMULIER CLUB VAN 100 (s.v.p. volledig invullen)


captcha
Powered by BreezingForms